Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 87 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thẳng thành hai phần bằng nhau thì nên làm thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gấp đôi sợi dây, nếp gấp của sợ dây đồng thời là trung điểm của thanh gỗ

Lời giải chi tiết

Đo và đánh dấu chiều dài thanh gỗ thẳng trên sợi dây, Gập đôi phần chiều dài thanh gỗ trên sợi dây để xác định điểm chính giữa.

- Dùng sợi dây và đánh dấu điểm chính giữa đó lên thanh gỗ. Điểm đó chia thanh gỗ thành hai phần bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Đoạn thẳng.