Trả lời Câu hỏi khởi động trang 84 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Bạn Thu vẽ sơ đồ đường đi từ nhà mình ( điểm O) đến vị trí ba hiệu sách A,B,C như Hình 38.

Ba đường nối từ O đến các điểm A,B,C gợi nên hình ảnh gì? Các số đo độ dài 200m, 150m, 100m nói lên điều gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3 đoạn thẳng có số đo 200m, 150m, 100m

Lời giải chi tiết

Ba đường nối từ O đến các điểm A,B,C gợi nên hình ảnh 3 đoạn thẳng.

Các số đo độ dài 200m, 150m, 100m nói lên độ dài đoạn thẳng OA, OB, OC hay khoảng cách từ nhà bạn Thu đến 3 hiệu sách A,B,C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Đoạn thẳng.