Trả lời Hoạt động 3 trang 86 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 44.

a) Hãy đo độ dài của các đoạn thẳng trong Hình 44.

b) So sánh độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD, AB và EG.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo rồi so sánh độ dài của các đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết

a)…

b) Ta có: AB > CD;  AB = EG.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Đoạn thẳng.