Trả lời Hoạt động 4 trang 86 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Quan sát đoạn thẳng AB trên giấy ô vuông (Hình 46). Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại điểm M. Hãy so sánh hai đoạn thẳng MA và MB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A

- Cắt đoạn thẳng AB tại điểm M.

- So sánh hai đoạn thẳng MA và MB.

Lời giải chi tiết

Hai đoạn thẳng MA và MB bằng nhau.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Đoạn thẳng.