Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 86 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Quan sát Hình 45, đo rồi sắp xếp ba đoạn thẳng AB, BC, CA theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đo ba đoạn thẳng AB, BC, CA bằng thước thẳng rồi sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Lời giải chi tiết

- Đo các đoạn thẳng ta được: AB = …., BC = …., AC = ….

- Ta có: AB < AC < BC.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Đoạn thẳng.