Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 7 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Cho C={x|x là số tự nhiên chia cho 3 dư 1, 3 < x < 18}. Hãy viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm các số tự nhiên chia 3 dư 1 lớn hơn 3 và nhỏ hơn 18

- Viết tập hợp C bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Lời giải chi tiết

Các số tự nhiên chia 3 dư 1 lớn hơn 3 và nhỏ hơn 18 là: 4; 7; 10; 13; 16.

=> C = {4; 7; 10; 13; 16}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Tập hợp