Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 6 SGK Toán 6 Cánh Diều


Cho H là tập hợp các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu thuộc, không thuộc thích hợp cho dấu ?

Đề bài

Cho H là tập hợp các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu \( \in , \notin \) thích hợp cho dấu ?:

a) Tháng 2 ? H

b) Tháng 4 ? H

c) Tháng 12 ? H

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tập hợp H và điền kí hiệu.

Lời giải chi tiết

Ta có tập hợp H = {Tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}

Suy ra:

a) Tháng \(2 \notin H\)

b) Tháng \(4 \in H\)

c) Tháng \(12 \notin H\)


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí