Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 6 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Cho H là tập hợp các tháng dương lịch có 30 ngày. Chọn kí hiệu \( \in , \notin \) thích hợp cho dấu ?:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tập hợp H và điền kí hiệu.

Lời giải chi tiết

Ta có tập hợp H = {Tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}

Suy ra:

a) Tháng \(2 \notin H\)

b) Tháng \(4 \in H\)

c) Tháng \(12 \notin H\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Tập hợp