Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 5 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 10.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {}, cách nhau bởi dấu “;”.

- Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

Lời giải chi tiết

Ta có tập hợp A = {1; 3; 5; 7; 9}

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Tập hợp