Giải Bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Cho tập hợp A = {11;13;17;19}. Chọn kí hiệu “\( \in \)”, \( \notin \)” thích hợp cho dấu ?:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kiểm tra từng số có xuất hiện trong tập hợp A không.

 + Nếu xuất hiện ta điền dấu \( \in \)

 + Nếu không xuất hiện ta điền dấu \( \notin \).

Lời giải chi tiết

a) Ta có: số 11 có trong tập hợp A nên 11 \( \in \) A.         

b) Ta có: số 12 không có trong tập hợp A nên 12 \( \notin \)A.      

c) Ta có: số 14 không có trong tập hợp A nên 14\( \notin \)A.

d) Ta có: số 19 có trong tập hợp A nên 19\( \in \)A.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Tập hợp