Trả lời Hoạt động 1 trang 6 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Cho tập hợp B = {2; 3; 5; 7}. Số 2 và số 4 có là phần tử của tập hợp B không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {}, cách nhau bởi dấu “;”

Lời giải chi tiết

Số 2 là một phần tử của tập hợp B, số 4 không là phần tử của tập B


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Tập hợp