Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh Diều


Tính giác trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: a) - 6x - 12 với x = - 2; b) - 4y + 20 với y = - 8.

Đề bài

Tính giác trị của  biểu thức trong mỗi trường hợp sau:

a) \( - 6x - 12\) với \(x =  - 2\);

b) \( - 4y + 20\) với \(y =  - 8\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay \(x =  - 2\) vào \( - 6x - 12\) rồi sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu cho \( - 6\) và \( - 2\):

+ Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số \( - 6\) và \( - 2\).

+ Bước 2: Tính tích 6.2, đây  là tích của \(\left( { - 6} \right).\left( { - 2} \right)\).

+ Bước 3: Lấy tích của 6.2 trừ 12, ta được kết quả cần tìm.

b) Thay \(y =  - 8\) vào \( - 4y + 20\) rồi sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu cho \( - 4\) và \( - 8\):

+ Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số \( - 4\) và \( - 8\).

+ Bước 2: Tính tích 4.8, đây  là tích của \(\left( { - 4} \right).\left( { - 8} \right)\).

+ Bước 3: Lấy tích của 4.8  cộng 20, ta được kết quả cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) Thay x = - 2

=> - 6 . (- 2) – 12 = 6.2-12 = 12 – 12 = 0.

b) Thay y = - 8

 => - 4 . (- 8) + 20 = 4.8+20 = 32 + 20 = 52

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí