Giải Bài 2 trang 82 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tìm số thích hợp ở ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm a.b:

+ Nhân hai số nguyên khác dấu:

    Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại.

    Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được.

Bước 3: Thêm dấu “ – ” trước kết quả nhận được ở Bước 2, ta có tích cần tìm.

+ Nhân hai số nguyên cùng dấu:

   Bước 1: Bỏ dấu “ – ” trước mỗi số.

   Bước 2: Tính tích của hai số nguyên dương nhận được ở Bước 1, ta có tích cần tìm.

Lời giải chi tiết

 

a

15

- 3

11

- 4

- 3

- 9

b

6

14

- 23

- 125

7

- 8

a . b

90

- 42

- 253

500

- 21

72

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Phép nhân các số nguyên


Hỏi bài