Trả lời Hoạt động 2 trang 81 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Quan sát kết quả của ba tích đầu, ở đó mỗi lần ta giảm 1 đơn vị ở thừa số thứ hai. Tìm kết quả của hai tích cuối.

 

b) So sánh \(\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right)\) và 3.2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Quan sát các tích đã cho và tìm kết quả của hai tích cuối.

b) Tính và so sánh.

Lời giải chi tiết

a)

Phép tính trước \(\left( { - 3} \right).0 = 0\) tăng thêm 3 đơn vị là 3 nên \(\left( { - 3} \right).\left( { - 1} \right) = 3\).

    Tương tự, (- 3) . (- 2) = 6.

b)

(- 3) . (- 2) = 3 . 2 ( = 6)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Phép nhân các số nguyên