Giải Bài 5 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau:

a) 2x, biết x = - 8;

b) – 7y, biết y = 6;

c) – 8z – 15, biết z = - 4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

+ Thay x = - 8 vào 2x.

+ Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.

b)

+ Thay y = 6 vào – 7y.

+ Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.

c)

+ Thay z = - 4 vào – 8z – 15.

+ Sử dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu cho -8 và -4.

+ Lấy tích nhận được trừ 15.

Lời giải chi tiết

a) Thay x = - 8 => 2 . (- 8) = - (2 . 8) = - 16.

b) Thay y = 6 => (- 7) . 6 = - (7 . 6) = - 36.

c) Thay z = - 4 => – 8 . (- 4)  – 15 = - (8 . 4) – 15 = 32 – 15 = 17.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Phép nhân các số nguyên


Hỏi bài