Giải Bài 7 trang 83 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) (- 16) . (- 7) . 5;

b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18);

c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19);

d) 41 . 81 . (- 451) . 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

+ Tính [(- 16) . 5] .

+ Lấy kết quả nhận được nhân với ( - 7).

b)

+ Đặt 11 chung ra ngoài ngoặc, lấy (- 12) cộng (- 18) trong ngoặc.

+ Tính [(- 12) + (- 18)] trước.

+ Lấy kết quả nhận được nhân với 11.

c)

+ Đặt (-19) chung ra ngoài ngoặc, lấy 87 trừ 37 trong ngoặc.

+ Tính (87 – 37) trước.

+ Lấy kết quả nhận được nhân với (-19).

d) Trong một tích có thừa số 0 thì tích đó bằng 0.

Lời giải chi tiết

a) (- 16) . (- 7) . 5 = [(- 16) . 5] . (- 7) = 560.

b) 11 . (- 12) + 11 . (- 18) = 11 . [(- 12) + (- 18)] = 11 . [- (12 + 18)] = 11 . (- 30) = - 330.

c) 87 . (- 19) – 37 . (- 19) = (- 19) . (87 – 37) = (- 19) . 50 = - 950.

d) 41 . 81 . (- 451) . 0 = 0.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Phép nhân các số nguyên


Hỏi bài