Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Số lượng một số dụng cụ học tập của 10 học sinh tổ 2 lớp 6E được thống kê như sau: bút có 18 chiếc, thước thẳng có 10 chiếc, compa có 5 chiếc, ê ke có 9 chiếc.

a)Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.

b)Biểu diễn dữ liệu thống kê bằng biểu đồ tranh.

Lời giải chi tiết

a)Đối tượng thống kê là một số dụng cụ học sinh

Tiêu chí thống kê là số lượng mỗi dụng cụ

b)
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu