Lý thuyết Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích, xử lí dữ liệu Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích, xử lí dữ liệu Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

1.Thu thập, tổ chức, phân tích dữ liệu

Những thông tin thu thập được như số, chữ, hình ảnh, được gọi là dữ liệu. Dữ liệu dưới dạng số được gọi là số liệu

Sau khi thu thập, tổ chức, phân loại, biểu diễn dữ liệu bằng bảng hoặc biểu đồ, ta cần phân tích và xử lí các dữ liệu đó để tìm ra các thông tin hữu ích và rút ra kết luận.

Ta có thể nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu thống kê theo những tiêu chí đơn giản

Dựa vào thống kê, ta có thể nhận biết được tính hợp lí của kết luận đã nêu ra

2. Biểu diễn dữ liệu

Sau khi thu thập, tổ chức dữ liệu, ta cần biểu diễn dữ liệu đó ở dạng thích hợp. Nhờ việc biểu diễn dữ liệu, ta có thể phân tích và xử lí các dữ liệu đó

Ta có thể biểu diễn dữ liệu bằng bảng số liệu; biểu đồ tranh; biểu đồ cột

Dựa vào thống kê, ta có thể bác bỏ kết luận đã nêu ra

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Trả lời Câu hỏi khởi động trang 3 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Trong các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh nào có dân số nhiều nhất? Tỉnh nào có dân số ít nhất?

 • Trả lời Hoạt động trang 3 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Hãy nêu một số cách thu thập, phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu thống kê đã học ở Tiểu học

 • Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 4 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Hãy thu thập dữ liệu về ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và thống kê số bạn có cùng tháng sinh.

 • Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Số lượng một số dụng cụ học tập của 10 học sinh tổ 2 lớp 6E được thống kê như sau: bút có 18 chiếc, thước thẳng có 10 chiếc, compa có 5 chiếc, ê ke có 9 chiếc. a)Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. b)Biểu diễn dữ liệu thống kê bằng biểu đồ tranh.

 • Giải Bài 1 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Hãy thu thập, phân loại dữ liệu lấy ở địa phương em theo những tiêu chí mà em quan tâm(chẳng hạn nghề nghiệp của người dân, số người ở mỗi hộ gia đình,…)

 • Giải Bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Sau khi kiểm tra sức khỏe, giáo viên yêu cầu mỗi học sinh lớp 6B thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ. Bạn Châu liệt kê số đo chiều cao( theo đơn vị cm) của các bạn trong tổ như sau: 140, 150, 140, 151, 142, 252, 154, 146, 138, 154 a)Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê b)Dãy số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lí không? Vì sao? c)Số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ với bạn Châu là bao nhiêu?

 • Giải Bài 3 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Bác Hoàn khai trương cửa hàng bán quần áo sơ mi. Thống kê số lượng các loại áo đã bán được trong tháng đầu tiên như bảng sau( đơn vị tính: chiếc):a)Áo cỡ nào bán được nhiều nhất? Ít nhất? b)Bác Hoàn nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ nào để bán trong tháng tiếp theo?

 • Giải Bài 4 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Một hệ thống siêu thị thống kê lượng thịt lợn bán được trong bốn tháng đầu năm 2020 ở biểu đồ trong Hình 4. a)Tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất? b)Tính tỉ số của lượng thịt bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng?

 • Giải Bài 5 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Từ tháng 5 đến tháng 10, ở Bắc bán cầu là mùa mưa còn ở Nam bán cầu là mùa khô. Quan sát hai biểu đồ ở Hình 5, Hình 6 và cho biết biểu đồ nào là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Bắc bán cầu, của địa điểm ở Nam bán cầu .

 • Giải Bài 6 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Biểu đồ ở Hình 7 cho biết lượng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam năm 2018. a)Tính theo tấn tổng lượng xuất khẩu của năm mặt hàng trên. b)Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là bao nhiêu tấn?