Giải Bài 6 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Biểu đồ ở Hình 7 cho biết lượng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam năm 2018.

a)Tính theo tấn tổng lượng xuất khẩu của năm mặt hàng trên.

b)Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là bao nhiêu tấn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a)Tổng lượng xuất khẩu của năm mặt hàng trên năm 2018 là:

373 498 + 1 878 278 + 232 750 + 6 114 934 + 127 338 = 8 726 798 (tấn)

b)Tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là:

373 498 + 1 878 278 + 232 750 + 127 338 = 2 611 864 (tấn)

Lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là:

6 114 934 – 2 611 864 = 3 503 070 (tấn)

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu