Giải Bài 5 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Từ tháng 5 đến tháng 10, ở Bắc bán cầu là mùa mưa còn ở Nam bán cầu là mùa khô. Quan sát hai biểu đồ ở Hình 5, Hình 6 và cho biết biểu đồ nào là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Bắc bán cầu, của địa điểm ở Nam bán cầu .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lượng mưa của các tháng này lớn thì địa điểm đó ở Bắc bán cầu( mùa mưa)

Lượng mưa của các tháng này ít thì địa điểm đó ở Nam bán cầu( mùa khô)

Lời giải chi tiết

Hình 5 là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Bắc bán cầu

Hình 6 là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Nam bán cầu

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu