Trả lời Hoạt động trang 3 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy nêu một số cách thu thập, phân loại, kiểm đếm, ghi chép số liệu thống kê đã học ở Tiểu học

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Thu thập qua phỏng vấn, phiếu khảo sát, bình chọn,…

Ghi chép vào bảng số liệu, biểu đồ,…

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu