Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Vẽ hai đoạn thẳng MN và MQ. Từ đó, vẽ hình bình hành MNPQ nhận hai đoạn thẳng MN và MQ làm cạnh.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vẽ 2 đoạn thẳng MN và MQ có chung đỉnh M.

- Sử dụng compa để vẽ tiếp các đoạn thẳng NP và QP.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Lấy N làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính MQ. Lấy Q làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính MN. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này.

Bước 2. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng NP và QP.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Hình bình hành