Trả lời Hoạt động 3 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Cho trước hai đoạn thẳng AB, AD như Hình 26.

Vẽ hình bình hành ABCD nhận hai đoạn thẳng AB; AD làm cạnh.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng compa.

Lời giải chi tiết

Bước 1. Lấy B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AD. Lấy D làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này.

Bước 2. Dùng thước vẽ các đoạn thẳng BC và CD.


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Hình bình hành