Trả lời Hoạt động 1 trang 102 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Dùng bốn chiếc que, trong đó hai que ngắn có độ dài bằng nhau, hai que dài có độ dài bằng nhau, để xếp thành hình bình hành như ở Hình 22.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xếp các que dài rồi đến que ngắn

Lời giải chi tiết

Xếp các que dài song song với nhau.

Đặt 2 que ngắn ở 2 bên.


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Hình bình hành