Trả lời Hoạt động 4 trang 103 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Vẽ hình bình hành ABCD

Bước 2. Vẽ BH vuông góc với AD

Bước 3. Cắt hình bình hành ABCD thành tam giác ABH và hình thang BCDH

Bước 4. Ghép tam giác ABH vào hình thang BCDH để được hình chữ nhật

Bước 5. So sánh diện tích hình bình hành ABCD và diện tích hình chữ nhật được tạo thành ở Bước 4.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thực hiện theo các bước trên.

- So sánh diện tích hình bình hành ABCD và hình chữ nhật tạo thành.

Lời giải chi tiết

Diện tích hình bình hành là: S= BH.AD

Diện tích hình chữ nhật là: S= BH.BC

Mà AD = BC nên diện tích hình bình hành ABCD và hình chữ nhật tạo thành là bằng nhau.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Hình bình hành