Trả lời Hoạt động 2 trang 14 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Tung đồng xu 1 lần. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu?

Lời giải chi tiết

Khi tung đồng xu 1 lần, có 2 kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là mặt xuất hiện là mặt sấp hoặc ngửa


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài