Trả lời Câu hỏi khởi động trang 14 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Một hộp có 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.

Những kết quả nào có thể xảy ra?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 2 kết quả có thể xảy ra

Lời giải chi tiết

Có 2 kết quả có thể xảy ra:

*Quả bóng lấy ra là màu xanh

* Quả bóng lấy ra là màu đỏ

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài