Giải Bài 3 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

b) Màu của quả bóng được lấy ra có phải là phần tử của tập hợp {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 5 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

Lời giải chi tiết

a) Khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, có 5 kết quả có thể xảy ra, đó là bóng có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu nâu, màu tím.

b) Màu của quả bóng được lấy ra có là phần tử của tập hợp {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} 

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là { màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} 

d) Hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

*Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài