Giải Bài 3 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. b) Màu của quả bóng được lấy ra có phải là phần tử của tập hợp {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} hay không? c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. d) Nêu hai điề

Đề bài

Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

b) Màu của quả bóng được lấy ra có phải là phần tử của tập hợp {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 5 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

Lời giải chi tiết

a) Khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, có 5 kết quả có thể xảy ra, đó là bóng có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu nâu, màu tím.

b) Màu của quả bóng được lấy ra có là phần tử của tập hợp {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} 

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là M = { màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} 

d) Hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên:

*Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} 


Bình chọn:
4.7 trên 194 phiếu
 • Giải Bài 4 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Quan sát xúc xắc ở hình bên. Mỗi xúc xắc có sáu mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương 1; 2; 3; 4; 5; 6. Gieo xúc xắc một lần. a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc. b) Mặt xuất hiện của xúc xắc có phải là phần tử của tập hợp {mặt I chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm} hay không? c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc. d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò ch

 • Giải Bài 2 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Lớp 6B tổ chức trò chơi “Vòng tròn lí thú”, trong đó chiếc đĩa hình tròn được chia thành sáu phần bằng nhau và được đánh số lần lượt từ 1 đến 6, chiếc kim được giữ cố định như trong hình bên. Quay chiếc đĩa 1 lần a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. b) Số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại có phải là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6} hay không? c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà c

 • Giải Bài 1 trang 15 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

  Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. b) Số xuất hiện trên thẻ được rút ra có phải là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5} hay không? c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

 • Trả lời Luyện tập vận dụng trang 15 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có 1 chiếc kẹo màu hồng, 1 chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu vàng và 1 chiếc kẹo màu cam; các chiếc kẹo có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp. a)Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra. b)Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra. c)Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

 • Trả lời Hoạt động 2 trang 14 SGK Toán 6 Cánh Diều

  Tung đồng xu 1 lần. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí