Trả lời câu hỏi mục 2 trang 163 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa ở các địa điểm Hà Nội (Việt Nam), Pa-lec-mô (I-ta-li-a), Hon-man (Ca-na-đa) đưới đây, hãy:

a) Nhận xét về chế độ nhiệt của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

b) Nhận xét về chế độ mưa của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

c) Xác định các đới khí hậu của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 16.2 SGK.

Lời giải chi tiết

a. Nhận xét chế độ nhiệt

+ Hà Nội nhiệt độ từ 18 - 30oC.

+ Pa-lec-mô nhiệt độ từ 10 - 25oC.

+ Hon-man nhiệt độ từ -25 - 8oC.

b. Nhận xét chế độ mưa

+ Hà Nội mưa quanh năm, cao nhất từ tháng 5 - tháng 9 (trên 150 mm).

+ Pa-lec-mô mưa ít, những tháng mưa nhiều nhất là từ tháng 10 - tháng 2 (khoảng 100 mm).

+ Hon-man mưa rất ít, từ tháng 7 - tháng 10 mưa nhiều nhất (khoảng 15 - 20 mm).

c. Xác định đới khí hậu

+ Hà Nội: Nhiệt đới.

+ Pa-lec-mô: Ôn đới.

+ Hon-man: Hàn đới.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu