Trả lời câu hỏi mục 1 trang 162 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Đọc hình 16.1, hãy:

a. So sánh nhiệt độ trung bình tháng 1 của các địa điểm: Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh.

b. Nhận xét về nhiệt độ trung bình tháng 1 của nước ta.

Hình 16.1: Lược đồ nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát lược đồ 16.1.

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ trung bình tháng 1 của:

+ Hà Nội: 140C - 180C.

+ Huế: 180C - 200C

+ TP. Hồ Chí Minh: > 240C.

=> Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Hà Nội đến Huế đến TP. Hồ Chí Minh.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Trả lời câu hỏi mục 2 trang 163 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

    Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa ở các địa điểm Hà Nội (Việt Nam), Pa-lec-mô (I-ta-li-a), Hon-man (Ca-na-đa) đưới đây, hãy: a) Nhận xét về chế độ nhiệt của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man. b) Nhận xét về chế độ mưa của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man. c) Xác định các đới khí hậu của các địa điểm Hà Nội, Pa-lec-mô, Hon-man.