Trả lời câu hỏi mục 1 trang 160 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức của bản thân.

Lời giải chi tiết

Biểu hiện của biến đổi đổi khí hậu:

- Nhiệt độ trung bình của Trái Đất đang tăng dần lên.

- Sự nóng lên của Trái Đất làm cho băng tan, nước biển dâng.

- Thiên tai xảy ra thường xuyên, đột ngốt và bất thường.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu