Giải bài 4 phần luyện tập và vận dụng trang 161 SGK Địa lí 6 Cánh Diều


Đề bài

Hãy đưa ra một thông điệp cho người dân địa phương nơi em cư trú về lối sống thân thiện với môi trường. Giải thích ý nghĩa của thông điệp đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Lời giải chi tiết

- Thông điệp bảo vệ môi trường: "Bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất”.

- Ý nghĩa: Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chính sự sống của chúng ta, nếu môi trường bị ô nhiêm hay bị hủy hoại thì chúng ta cũng không còn tồn tại. Môi trường có trong sạch thì sức khoẻ, cuộc sống của chúng ta mới lâu dài và bền vững.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài