Tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng Xuân 1975


Tóm tắt mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng Xuân 1975

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Miền Bắc

- Thuận lợi: Đạt nhiều thành tựu to lớn trong 20 năm xây dựng CNXH, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

- Khó khăn: bị cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài.

Mục 2

2. Miền Nam

- Thuận lợi: đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền tay sai Sài Gòn ở trung ương bị sụp đổ.

- Khó khăn:

+ Cơ sở của chế độ thực dân ở địa phương cùng di hại xã hội vẫn tồn tại.

+ Nền kinh tế nông nghiệp vẫn lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.

ND chính

Những thuận lợi và khó khăn của hai miền Nam - Bắc sau đại thắng Xuân năm 1975.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí