Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam - Bắc đã có những thuận lợi và khó khăn gì?

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Lịch sử 9

Đề bài

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Nam - Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 166 để trả lời.

Lời giải chi tiết

1. Thuận lợi:

- Miền Bắc: qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, xây dựng được những cơ sở vật chất - kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

- Miền Nam: hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn sụp đổ, cả nước bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên Chủ nghĩa xã hội.

2. Khó khăn:

- Miền Bắc: Chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ làm cho miền Bắc bị tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài.

- Miền Nam: Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, song kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu