Tính đơn điệu của hàm số

Bình chọn:
2.5 trên 8 phiếu

Tính đơn điệu của hàm số, khảo sát sự biến thiên, tính đơn điệu của hàm số

Định nghĩa

Hàm số f xác định trên K. Với mọi \(x_1, x_2\) thuộc K: x1 > x2 Nếu f(\(x_1\)) > f(\(x_2\)) thì f tăng trên K; nếu f(\(x_1\)) < f(\(x_2\)) thi f giảm trên K.

Chủ ỷ:

-    Hàm số tăng hoặc giảm trên K được gọi chung là hàm số đơn điệu trên K.

-    K có thể là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.

Điểu kiện cần đế hàm số đơn điệu

Cho hàm số f có đạo hàm trên khoảng K:

-    Nếu f tăng trên K thì f'(x)>0, với mọi  x thuộc K.

-    Nếu f giảm trên K. thì f'(x)< 0, với mọi  x thuộc K.

Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu

Cho hàm sổ f có đạo hàm trên khoáng K:

-    Neu f'(x) >0.  với mọi  x thuộc K thì f tăng trên K.

-    Nếu f (x) <0. với mọi  x thuộc K thì f giảm trên K.

Chú ý: Nếu f'(x) ≥ 0. \(\forall x \in K\) (hoặc f’(x) ≤ 0, \(\forall x \in K\)) và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thuộc K thì hàm số f tăng (hoặc giảm) trên K.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu