Thực hành lắp ghép, xếp hình khối


Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu? a) Xem hình rồi trả lời các câu hỏi:- Ở bên trái của khối cầu là khối gì? - Ở bên phải của khối cầu là những khối gì? - Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật? b) Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi đếm các đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Hình vẽ trên có 4 khối lập phượng, 4 khối hộp chữ nhật, 2 khối trụ, 2 khối cầu.

Bài 2

a) Xem hình rồi trả lời các câu hỏi:

- Ở bên trái của khối cầu là khối gì?

- Ở bên phải của khối cầu là những khối gì?

- Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật?

b) Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Ở bên trái của khối cầu là khối trụ.

- Ở bên phải của khối cầu là khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương.

- Khối trụ ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật.

Bài 3

Trò chơi “Đố bạn tìm hình”

 

Phương pháp giải:

Em tự thực hiện trò chơi với bạn của mình.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện trò chơi.

Bài 4

Sử dụng các khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu để xếp hình em thích.

Phương pháp giải:

Em tự xếp hình yêu thích từ các khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

Bài 5

Dùng các khối sau để xếp hình và xem ai xếp được cao hơn, vững chắc hơn.

Phương pháp giải:

Em tự xếp hình yêu thích từ các khối đã cho.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện xếp hình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài