Ki-lô-mét


Chọn số đo độ dài thích hợp. a) Tính: 200 km + 140 km 160 km – 60 km 2 km x 9 45 km : 5 Đọc bảng sau rồi trả lời các câu hỏi: a) Trong các tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh này, tuyến đường nào dài nhất? b) Từ Hà Nội đi Quảng Ninh xa hơn hay từ Hà Nội đi Vinh xa hơn?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Chọn số đo độ dài thích hợp:

Phương pháp giải:

Quan sát cây cầu, xe bus trong thực tế và khoanh vào đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Tính:

200 km + 140 km                                            160 km – 60 km

2 km x 9                                                          45 km : 5

b) >, <, =

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi ghi đơn vị km sau kết quả vừa tìm được.

b) Tính nhẩm kết quả các phép cộng, áp dụng cách đổi 1 km = 1000 m rồi so sánh hai vế.

Lời giải chi tiết:

a) 200 km + 140 km = 340 km                                    160 km – 60 km = 100 km

   2 km x 9 = 18 km                                                     45 km : 5 = 9 km

b)

Bài 3

Đọc bảng sau rồi trả lời các câu hỏi:

a) Trong các tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh này, tuyến đường nào dài nhất?

b) Từ Hà Nội đi Quảng Ninh xa hơn hay từ Hà Nội đi Vinh xa hơn?

Phương pháp giải:

So sánh độ dài các quãng đường từ Hà Nội đi các tỉnh rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 150 km < 153 km < 300 km < 450 km.

Vậy quãng đường từ Hà Nội - Lai Châu dài nhất.

b) Ta có 153 km < 300 km

Nên quãng đường Hà Nội – Vinh xa hơn quãng đường Hà Nội – Quảng Ninh.

Bài 4

Quan sát sơ đồ, trả lời câu hỏi:

Tùng nói rằng: “ Quãng đường đi từ nhà mình đến nhà Hân dài 1km.” Theo em, Tùng nói có đúng không?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, ta tính được độ dài quãng đường từ nhà Tùng đến nhà Hân rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ nhà Tùng đến nhà Hân dài 300 m + 100 m + 600 m = 1000 m = 1 km

Vậy Tùng nói đúng.

Bài 5

Thực hành: Ước lượng quãng đường đi từ nhà em đến trường.

Phương pháp giải:

Em ước lượng quãng đường từ nhà mình đến trường rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Quãng đường từ nhà em đến trường dài khoảng 4 km.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài