Thừa số, tích


Bài 1 Nêu thừa số, tích trong các phép tính sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nêu thừa số, tích trong các phép tính sau:

Phương pháp giải:

Dựa vào vị trí của các số trong phép nhân để xác định thừa số, tích.

Lời giải chi tiết:

- Trong phép nhân 5 x 2 = 10 có:

5 là thừa số

2 là thừa số

10 là tích

- Trong phép nhân 4 x 3 = 12 có:

4 là thừa số

3 là thừa số

12 là tích

Bài 2

Tìm tích, biết các thừa số lần lượt là:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép nhân hai số để tìm tích.

Lời giải chi tiết:

Ta có 2 x 3 = 6 vậy tích là 6.

Ta có 4 x 5 = 20 vậy tích là 20.

Bài 3

Thực hành "Lập tích"

Phương pháp giải:

Chọn 2 thẻ số có trong hình rồi lập tích của hai số đó.

Lời giải chi tiết:

Một số tích lập được là:

1 x 6 = 6 

4 x 2 = 8

3 x 5 = 10

4 x 3 = 12

4 x 5 = 20

.....

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu
 • Bảng nhân 2

  Bài 1

 • Bảng nhân 5

  Bài 1

 • Làm quen với phép chia. Dấu chia

  Bài 1

 • Phép chia 1

  Bài 1

 • Phép chia (tiếp theo)

  Bài 1

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay