Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Luyện tập (trang 49)


Giải Luyện tập trang 49 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Phương có 12 con thú nhồi bông, Tú có nhiều hơn Phương 3 con. Hỏi Tú có mấy con thú nhồi bông?

Bài giải

Tủ có Số con thú nhồi bông là:

 (con)

Đáp số:  con thú nhồi bông.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số con thú nhồi bông Phương có, số con thú ngồi bông Tú có nhiều hơn Phương) và hỏi gì (số con thú nhồi bông Tú có), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số con thú nhồi bông Tú có ta lấy số con thú nhồi bông Phương có cộng với số con thú ngồi bông Tú có nhiều hơn Phương.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Phương có: 12 con thú nhồi bông

Tú nhiều hơn Phương: 3 con        

Tú có:  con thú nhồi bông    

Bài giải

Tú có số con thú nhồi bông là:

12 + 3 = 15 (con)

Đáp số: 15 con thú nhồi bông.

Bài 2

Huyền cắt được 17 bông hoa, Thuỷ cắt được ít hơn Huyền 9 bông. Hỏi Thủy cắt được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Thuỷ cắt được số bông hoa là:

 (bông)

Đáp số:  bông hoa.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bông hoa Huyền cắt được, số bông hoa Thủy cắt được ít hơn Huyền) và hỏi gì (số bông hoa Thủy cắt được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bông hoa Thủy cắt được ta lấy số bông hoa Huyền cắt được trừ đi số bông hoa Thủy cắt được ít hơn Huyền.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thủy cắt: 17 bông hoa                 

Thủy cắt ít hơn Huyền: 9 bông hoa

Thủy cắt:  bông hoa            

Bài giải

Thủy cắt được số bông hoa là:

17 – 9 = 8 (bông)

Đáp số: 8 bông hoa.

Bài 3

Minh có 24 bưu ảnh, Tuấn có nhiều hơn Minh 10 bưu ảnh. Hỏi Tuấn có bao nhiêu bưu ảnh?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bưu ảnh Minh có, số bưu ảnh Tuấn có nhiều hơn Minh) và hỏi gì (số bưu ảnh Tuấn có), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số bưu ảnh Tuấn có ta lấy số bưu ảnh Minh có cộng với số bưu ảnh Tuấn có nhiều hơn Minh.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Minh có: 24 bưu ảnh                       

Tuấn có nhiều hơn Minh: 10 bưu ảnh

Tuấn có:  bưu ảnh                  

Bài giải

Tuấn có số bưu ảnh là:

24 + 10 = 34 (bưu ảnh)

Đáp số: 34 bưu ảnh.

Bài 4

Trong phòng tập thể dục có 11 chiếc máy chạy bộ, số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ là 4 chiếc ghế. Hỏi phòng tập thể dục có bao nhiêu chiếc ghế nằm đẩy tạ?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc máy chạy bộ, số chiếc ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ) và hỏi gì (số chiếc ghế nằm đẩy tạ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm chiếc ghế nằm đẩy tạ ta lấy số chiếc máy chạy bộ trừ đi số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Máy chạy bộ: 11 chiếc                     

Ghế nằm đẩy tạ ít hơn máy chạy bộ: 4 chiếc

Ghế nằm đẩy tạ:  chiếc              

Bài giải

Phòng tập thể dục có số chiếc ghế nằm đẩy tạ là"

11 – 4 = 7 (chiếc)

Đáp số: 7 chiếc ghế nằm đẩy tạ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.