Ngày - giờ


Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 12 giờ. b) 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 23 giờ. Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 12 giờ.

b) 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 23 giờ.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách xem giờ đã học, em quay kim đồng hồ theo thời gian đề bài đưa ra.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu, em xem đồng hồ rồi điền thời gian thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nối đồng hồ với mỗi hoạt động cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Trò chơi “đồng hồ bí ẩn”

Phương pháp giải:

Dựa vào cách xem giờ, em hãy nối mỗi đồng hồ với thời gian thích hợp mà các bạn Lan, Đức, Châu nêu ra.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài