Các số trong phạm vi 1000


Viết các số: bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một nghìn. Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre. Chị Mai cần lấy mấy hộp ống hút? Chọn số tương ứng với cách đọc

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết các số: bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một nghìn.

Phương pháp giải:

Viết các số theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Bốn trăm: 400                        Năm trăm: 500                         Sáu trăm: 600

Bảy trăm: 700                         Tám trăm: 800                         Chín trăm: 900

Một nghìn: 1000

Bài 2

Số?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tia số rồi viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre. Chị Mai cần lấy mấy hộp ống hút?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, mỗi hộp gồm 100 ống hút, từ đó ta tính được số hộp chị Mai cần mua.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có 100 ống hút nên chị Mai cần lấy 8 hộp để có 800 ống hút.

Bài 4

Chọn số tương ứng với cách đọc:

Phương pháp giải:

Nối các số với cách đọc tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Số?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tia số ta thấy, 2 số liên tiếp trên vạch chia hơn kém nhau 10 đơn vị. Từ đó ta điền các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Chọn chữ đặt trước đáp án đúng:

Số cúc áo có trong hình vẽ bên là:

A. 800                         B. 170                         C. 80

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm tổng số chiếc cúc trong các hộp.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp nhỏ có 10 chiếc cúc, có 7 hộp nhỏ tương ứng với 70 chiếc cúc.

Vậy trong hình có tất cả 170 chiếc cúc.

Chọn B.

Bài 7

Chọn cách đọc tương ứng với số:

 

Phương pháp giải:

Quan sát rồi nối mỗi số với cách đọc tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Số?

 

Phương pháp giải:

Viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 9

Trò chơi “Lấy cho đủ số lượng”

 

Phương pháp giải:

Ta thấy mỗi hàng gồm 10 khối lập phương nhỏ.

Em lấy theo các hàng như vậy cho đủ số lượng.

Lời giải chi tiết:

- Để lấy 130 khối lập phương ta thấy 13 hàng, mỗi hàng gồm 10 khối lập phương.

- Để lấy 104 khối lập phương ta lấy 10 hàng, rồi lấy thêm 4 khối lập phương nữa.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài