Em ôn lại những gì đã học


Tính nhẩm. Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân hoặc phép chia: Hình bên được ghép từ bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

2 x 6                            5 x 5                            10 : 2                           35 : 5

2 x 3                            5 x 8                            8 : 2                             20 : 5

2 x 9                            5 x 10                          18 : 2                           5 : 5    

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 để tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

2 x 6 = 12                    5 x 5 = 25                    10 : 2 = 5                     35 : 5 = 7

2 x 3 = 6                      5 x 8 = 40                    8 : 2 = 4                       20 : 5 = 4

2 x 9 = 18                    5 x 10 = 50                  18 : 2 = 9                      5 : 5 = 1          

Bài 2

a) Nêu thừa số, tích trong phép nhân 5 x 9 = 45.

b) Nêu số bị chia, số chia, thương trong phép chia 16 : 2 = 8

Phương pháp giải:

Áp dụng: Thừa số x thừa số = tích

 Số bị chia : số chia = thương

Lời giải chi tiết:

a) Trong phép nhân 5 x 0 = 45 các thừa số là 5 và 9, tích là 45.

b) Trong phép chia 16 : 2 = 8 ta có:

Số bị chia là 16, số chi là 2, thương là 8.

Bài 3

Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân hoặc phép chia:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để nêu các tình huống có phép nhân, phép chia.

Lời giải chi tiết:

- Có 10 chiếc bánh ngọt được xếp thành 2 hàng, mỗi hàng có 5 chiếc bánh ngọt. (10 : 2 = 5)

- Có 20 chai nước ngọt được xếp đều vào 2 thùng, mỗi thùng có 10 chai nước ngọt. ( 20 : 2 = 10)

- Mỗi đĩa có 5 quả măng cụt, trên bàn có 8 đĩa vậy có tất cả 40 quả măng cụt. (5 x 8 = 40)

- Mỗi hàng có 5 chiếc mũ, vậy 3 hàng có tất cả 15 chiếc mũ (5 x 3 = 15).

- Có 10 quả dưa đen chia vào 2 thúng, mỗi thúng có 5 quả dưa. (10 : 2 = 5)

- Có 6 chiếc cốc được xếp thành 2 chồng, mỗi chồng có 3 chiếc cốc. (6 : 2 = 3)

Bài 4

Hình bên được ghép từ bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi đếm số khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ có 3 khối hộp chữ nhất, 4 khối trụ, 4 khối cầu.

Bài 5

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và đồng hồ rồi xác định thời gian thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Các đồng hồ chỉ thời gian lần lượt là:

  • 8 giờ 30 phút
  • 10 giờ 30 phút
  • 4 giờ 15 phút

Bài 6

Xem tờ lịch tháng 5, trả lời các câu hỏi:

 

a) Tháng 5 có bao nhiêu ngày?

b) Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ mấy?

c) Trong tháng 5 có mấy ngày Chủ nhật ? Đó là những ngày nào?

d) Nếu thứ Bảy tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ Bảy tuần sau là ngày nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 5 để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng 5 có 31 ngày.

b) Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ Năm.

c) Trong tháng 5 có 5 ngày Chủ nhật. Đó là những ngày 1, 8, 15, 22, 29.

d) Nếu thứ Bảy tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ Bảy tuần sau là ngày 14 tháng 5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài