Em ôn lại những gì đã học

Tải về

Tính nhẩm. Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân hoặc phép chia: Hình bên được ghép từ bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

2 x 6                            5 x 5                            10 : 2                           35 : 5

2 x 3                            5 x 8                            8 : 2                             20 : 5

2 x 9                            5 x 10                          18 : 2                           5 : 5    

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5 để tính nhẩm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

2 x 6 = 12                    5 x 5 = 25                    10 : 2 = 5                     35 : 5 = 7

2 x 3 = 6                      5 x 8 = 40                    8 : 2 = 4                       20 : 5 = 4

2 x 9 = 18                    5 x 10 = 50                  18 : 2 = 9                      5 : 5 = 1          

Bài 2

a) Nêu thừa số, tích trong phép nhân 5 x 9 = 45.

b) Nêu số bị chia, số chia, thương trong phép chia 16 : 2 = 8

Phương pháp giải:

Áp dụng: Thừa số x thừa số = tích

 Số bị chia : số chia = thương

Lời giải chi tiết:

a) Trong phép nhân 5 x 9 = 45 các thừa số là 5 và 9, tích là 45.

b) Trong phép chia 16 : 2 = 8 ta có:

Số bị chia là 16, số chia là 2, thương là 8.

Bài 3

Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân hoặc phép chia:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để nêu các tình huống có phép nhân, phép chia.

Lời giải chi tiết:

- Có 10 chiếc bánh ngọt được xếp thành 2 hàng, mỗi hàng có 5 chiếc bánh ngọt. (10 : 2 = 5)

- Có 20 chai nước ngọt được xếp đều vào 2 thùng, mỗi thùng có 10 chai nước ngọt. ( 20 : 2 = 10)

- Mỗi đĩa có 5 quả măng cụt, trên bàn có 8 đĩa vậy có tất cả 40 quả măng cụt. (5 x 8 = 40)

- Mỗi hàng có 5 chiếc mũ, vậy 3 hàng có tất cả 15 chiếc mũ (5 x 3 = 15).

- Có 10 quả dưa đen chia vào 2 thúng, mỗi thúng có 5 quả dưa. (10 : 2 = 5)

- Có 6 chiếc cốc được xếp thành 2 chồng, mỗi chồng có 3 chiếc cốc. (6 : 2 = 3)

Bài 4

Hình bên được ghép từ bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu?

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi đếm số khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ có 3 khối hộp chữ nhất, 4 khối trụ, 4 khối cầu.

Bài 5

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và đồng hồ rồi xác định thời gian thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Các đồng hồ chỉ thời gian lần lượt là:

 • 8 giờ 30 phút
 • 10 giờ 30 phút
 • 4 giờ 15 phút

Bài 6

Xem tờ lịch tháng 5, trả lời các câu hỏi:

 

a) Tháng 5 có bao nhiêu ngày?

b) Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ mấy?

c) Trong tháng 5 có mấy ngày Chủ nhật ? Đó là những ngày nào?

d) Nếu thứ Bảy tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ Bảy tuần sau là ngày nào?

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 5 để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng 5 có 31 ngày.

b) Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ Năm.

c) Trong tháng 5 có 5 ngày Chủ nhật. Đó là những ngày 1, 8, 15, 22, 29.

d) Nếu thứ Bảy tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ Bảy tuần sau là ngày 14 tháng 5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 12 phiếu
Tải về
 • Luyện tập chung (trang 38)

  Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau. Câu nào đúng, câu nào sai? Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 2 giờ rưỡi, 9 giờ 15 phút, 10 giờ, 11 giờ 30 phút. b) 13 giờ, 17 giờ 15 phút, 21 giờ 30 phút, 24 giờ.

 • Ngày - Tháng

  a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? b) Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy? c) Đọc và viết các ngày được khoanh tròn trong tờ lịch bên. Nêu các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 6 dưới đây?Xem tờ lịch trên rồi cho biết: - Tháng 6 có bao nhiêu ngày? - Ngày 1 tháng 6 là thứ mấy? - Các ngày thứ Bảy trong tháng 6 là những ngày nào ? - Nếu thứ Ba tuần này là ngày 14 tháng 6 thì thứ Ba tuần trước là ngày nào ? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

 • Giờ - Phút

  Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 4 giờ 15 phút, 5 giờ rưỡi, 11 giờ 15 phút, 12 giờ 30 phút. b) 13 giờ rưỡi, 14 giờ 15 phút, 19 giờ 15 phút, 22 giờ 30 phút.

 • Ngày - giờ

  Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 12 giờ. b) 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 23 giờ. Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ:

 • Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

  Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu? a) Xem hình rồi trả lời các câu hỏi:- Ở bên trái của khối cầu là khối gì? - Ở bên phải của khối cầu là những khối gì? - Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật? b) Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay