Mét


a) Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 m. b) Kể tên một số đồ vật ngắn hơn 1m. a) Tính: 7 m + 3 m 2 m x 4 15 m – 9 m 20 m : 5 Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Kể tên một số đồ vật dài hơn 1 m.

b) Kể tên một số đồ vật ngắn hơn 1m.

Phương pháp giải:

Quan sát các đồ vật xung quanh em rồi tìm các đồ vật dài hơn 1 m và ngắn hơn 1 m.

Lời giải chi tiết:

a) Đồ vật dài hơn 1 m là: bảng lớp, cuộn dây, cột cờ, xe bus, ....

b) Đồ vật ngắn hơn 1 m là: bút, thước kẻ, viên phấn, cuốn sách, ...

Bài 2

a) Tính:

7 m + 3 m                    2 m x 4                        15 m – 9 m                  20 m : 5

b) Số?

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm các phép tính rồi viết đơn vị mét sau kết quả vừa tìm được.

b) Áp dụng cách đổi 1 m = 100 cm, 1 m = 10 dm

Lời giải chi tiết:

a) 7 m + 3 m = 10 m                            2 m x 4 = 8 m             

    15 m – 9 m = 6 m                            20 m : 5 = 4 m

b)

Bài 3

Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

Độ dài cuộn dây thứ hai = Độ dài cuộn dây thứ nhất – 9 m.

Lời giải chi tiết:

Độ dài cuộn dây thứ hai là

36 – 9 = 27 (m)

Đáp số: 27 m

Bài 4

 a) Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau:

b) Chọn số đo thích hợp:

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ để xác định các đồ vật có độ dài 1 cm, 1 dm, 1 m cho thích hợp.

b) Quan sát hình vẽ để khoanh vào số đo thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

Bài 5

Thực hành: Đo rồi cắt sợi dây có độ dài 1 m, 2 m.

Phương pháp giải:

Em tự thực hành đo rồi cắt sợi dây có chiều dài 1m, 2 m.

Lời giải chi tiết:

Em tự thực hành cắt sợ dây có độ dài 1m, 2 m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài