Ôn tập chung


Số? a) Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979. b) Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546. c) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 599, 1000, 769, 687. a) Tính:762 + 197 543 – 127 2 x 8 40 : 5 b) Nêu phép nhân hoặc phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và cách đọc số để viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979.

b) Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546.

c) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 599, 1000, 769, 687.         

Phương pháp giải:

Cách so sánh các số có ba chữ số:

- So sánh chữ số hàng trăm: Nếu số nào có chữ só hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu các số có chữ số hàng trăm giống nhau ta so sánh chữ số hàng chục.

- Nếu chữ số hàng chục giống nhau ta so sánh chữ số hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979 là số 979.

b) Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645, 546 là số 456.

c) Ta có 599 < 687 < 769 < 1000

Các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 599, 687, 769, 1000.

Bài 3

a) Tính:

762 + 197                    543 – 127                    2 x 8                40 : 5

b) Nêu phép nhân hoặc phép chia thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Phương pháp giải:

a) Đặt tính rồi tính để thực hiện các phép cộng, trừ.

b) Quan sát tranh, đếm số cái bánh trên mỗi đĩa, số đĩa có trong hình  rồi viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp. Làm tương tự với hình thứ hai.

Lời giải chi tiết:

a) 762 + 197 = 959                 543 – 127 = 416                2 x 8 = 16                          40 : 5 = 8

b) Có 5 cái đĩa, mỗi đĩa gồm 5 cái bánh. Vậy có tất cả 25 cái bánh.

    Có 10 chú gấu bông được chia đề vào 2 giỏ, vậy mỗi giỏ có 5 gấu bông.

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, đếm số hình tứ giác, hình tam giác, khối trụ, khối cầu rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150 l nước mắm, ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75 l nước mắm. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu l nước mắm?

Phương pháp giải:

Số lít nước mắm ngày thứ hai bán được = Số lít bán được ngày thứ nhất + 75 lít

Lời giải chi tiết:

Số lít nước mắm ngày thứ hai bán được là

150 + 75 = 225 (lít)

Đáp số: 225 lít

Bài 6

Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng mỗi loại nhạc cụ mà các bạn đang cầm và gih lại kết quả:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm số lượng mỗi loại nhạc cụ rồi ghi lại kết quả.

Lời giải chi tiết:

Trống tròn: 5 chiếc

Trống cơm: 1 chiếc

Chuông tam giác: 6 bộ

Dùi gõ: 4 cặp

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài