So sánh các số có ba chữ số


>, <, = So sánh số học sinh của các trường tiểu học dưới đây? Trò chơi “lập số” - Mỗi người chơi lấy ra ba thẻ số và tạo thành một số có ba chữ số. - Người nào có số lớn hơn là người thắng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

>, <, =

Phương pháp giải:

Trước hết ta so sánh các số trăm, nếu các số trăm bằng nhau ta so sánh các số chục.

Nếu số chục bằng nhau ta so sánh các số đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

So sánh số học sinh của các trường tiểu học dưới đây?

Phương pháp giải:

So sánh số học sinh ở ba trường bằng cách so sánh các số có ba chữ số.

Lời giải chi tiết:

- Số học sinh trường Kim Đồng lớn hơn số học sinh trường Thành Công. (581 > 496)

- Số học sinh trường Kim Đồng ít hơn số học sinh trường Quyết Thắng.(581 < 605)

- Số học sinh trường Thành Công ít hơn số học sinh trường Quyết Thắng. (496 < 605)

Bài 3

Trò chơi “lập số”

- Mỗi người chơi lấy ra ba thẻ số và tạo thành một số có ba chữ số.

- Người nào có số lớn hơn là người thắng.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách so sánh số có ba chữ số để xác định người thắng.

Lời giải chi tiết:

Em tự thực hiện trò chơi với bạn của mình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài