Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)


Giải Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) trnag 20, 21 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ và hướng dẫn cách tính trong bóng nói, từ đó tìm được kết quả các phép tính đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

- Để tính 9 + 2 ta tách 2 = 1 + 1, lấy 9 + 1 = 10, sau đó lấy 10 + 1 để tìm kết quả.

- Để tính 9 + 5 ta tách 5 = 1 + 4, lấy 9 + 1 = 10, sau đó lấy 10 + 4 để tìm kết quả.

- Để tính 8 + 4 ta tách 4 = 2 + 2, lấy 8 + 2 = 10, sau đó lấy 10 + 2 để tìm kết quả.

- Để tính 8 + 5 ta tách 5 = 2 + 3, lấy 8 + 2 = 10, sau đó lấy 10 + 3 để tìm kết quả.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính: 

9 + 7                  9 + 9                      8 + 7

9 + 8                  8 + 8                      8 + 9

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm các phép tinh tương tự như cách tính ở bài 1 và bài 2.

Lời giải chi tiết:

9 + 7 = 16                             9 + 9 = 18                            8 + 7 = 15

9 + 8 = 17                            8 + 8 = 16                             8 + 9 = 17

Bài 4

Có 9 chậu hoa, các bạn mang đến 3 chậu hoa nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu chậu hoa?

Phép tính: 

Trả lời: Có tất cả  chậu hoa.

Phương pháp giải:

Để tìm số chậu hoa có tất cả ta lấy số chậu hoa có ban đầu cộng với số chậu hoa các bạn mang đến thêm, hay ta thực hiện phép tính 9 + 3.

Lời giải chi tiết:

Phép tính: 9 + 3 = 12.

Trả lời: Có tất cả 12 chậu hoa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay