Giải Toán 2 Cánh diều, giải bài tập SGK toán lớp 2 đầy đủ và chi tiết nhất Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng, phép trừ (có nhớ) tro..

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ


Giải Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ trang 42, 43 SGK Toán 2 Cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Long có 10 chiếc bút màu, Bảo có 9 chiếc bút màu. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút màu?

Bài giải

Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là:

 (chiếc)

Đáp số:  chiếc bút màu.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc bút màu mỗi bạn có) và hỏi gì (số chiếc bút màu hai bạn có tất cả).

- Để tìm số chiếc bút màu hai bạn có tất cả ta lấy số chiếc bút màu bạn Long có cộng với số chiếc bút màu bạn Bảo có.

Lời giải chi tiết:

Hai bạn có tất cả số chiếc bút màu là:

10 + 9 = 19 ( chiếc)

Đáp số: 19 chiếc bút màu.

Bài 2

Trong phòng máy có 9 bộ máy tính, người ta mang thêm vào 3 bộ nữa. Hỏi trong phòng đó có tất cả bao nhiêu bộ máy tính?

Bài giải

Trong phòng đó có tất cả số bộ máy tính là:

 (bộ)

Đáp số:  bộ máy tính.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bộ máy tính ban đầu có, số bộ máy tính mang thêm vào) và hỏi gì (số bộ máy tính có tất cả trong phòng).

- Để tìm số bộ máy tính có tất cả trong phòng ta lấy số bộ máy tính ban đầu có cộng với số bộ máy tính mang thêm vào.

Lời giải chi tiết:

Trong phòng đó có tất cả số bộ máy tính là:

9 + 3 = 12 (bộ)  

Đáp số: 12 bộ máy tính.

Bài 3

Nam có 16 quyển truyện, Nam cho Hoa 5 quyển. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải

Nam còn lại số quyển truyện là:

 (quyển)

Đáp số:  quyển truyện.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quyển truyện Nam có, số quyển truyện Nam cho Hoa) và hỏi gì (số quyển truyện Nam còn lại).

- Để tìm số quyển truyện Nam còn lại ta lấy số quyển truyện Nam có trừ đi số quyển truyện Nam cho Hoa.

Lời giải chi tiết:

Nam còn lại số quyển truyện là:

16  – 5 = 11 ( quyển)

Đáp số: 11 quyển truyện.

Bài 4

Trên sân bay có 11 chiếc máy bay, sau đó có 2 chiếc bay đi. Hỏi trên sân bay còn lại bao nhiêu chiếc máy bay?

Bài giải

Trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là:

 (chiếc)

Đáp số:  chiếc máy bay.

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc máy bay có trên sân bay, số chiếc máy bay đã bay đi) và hỏi gì (số chiếc máy bay còn lại trên sân bay), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số chiếc máy bay còn lại trên sân bay ta lấy số chiếc máy bay có trên sân bay trừ đi số chiếc máy bay đã bay đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Trên sân bay còn lại số chiếc máy bay là:

11 – 2 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc máy bay.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Cánh Diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.