Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000


Tính. Đặt tính rồi tính: 632 + 339 187 + 560 402 + 478 593 + 315 Đặt tính rồi tính: 237 + 48 154 + 53 265 + 5 367 + 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng các số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

632 + 339                    187 + 560                    402 + 478                    593 + 315

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Cộng các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Cộng các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Đặt tính rồi tính:

237 + 48                      154 + 53                      265 + 5                        367 + 9

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

 Đội công nhân mang đến vườn hoa thành phố 368 chậu hoa hồng và 150 chậu hoa cúc. Hỏi đội công nhân mang đến vườn hoa tất cả bao nhiêu chậu hoa?

Phương pháp giải:

Số chậu hoa đội công nhân mang tới thành phố = Số chậu hoa hồng + số chậu hoa cúc.

Lời giải chi tiết:

Số chậu hoa đội công nhân mang tới thành phố là

368 + 150 = 518 (chậu hoa)

Đáp số: 518 chậu hoa

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài