Khối trụ - Khối cầu


Xem các hình sau rồi kể tên một số đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu: Theo em, khối nào lăn được? Mỗi hình sau có bao nhiêu khối trụ? Khối cầu? Khối lập phương? Khối hộp chữ nhật?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Xem các hình sau rồi kể tên một số đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu.

Lời giải chi tiết:

- Đồ vật có dạng khối trụ: Lon sữa, lon nước, bình cá cảnh

- Đồ vật có dạng khối cầu: Quả bóng

Bài 2

Theo em, khối nào lăn được?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các khối có thể lăn được.

Lời giải chi tiết:

Khối lăn được là khối trụ, khối cầu.

Bài 3

Mỗi hình sau có bao nhiêu khối trụ? Khối cầu? Khối lập phương? Khối hộp chữ nhật?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi đếm số khối trụ, khối cầu, khối lập phương và khối hộp chữ nhật ở mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

- Hình 1 có: 2 khối trụ, 1 khối cầu, 1 khối lập phương, 1 khối hộp chữ nhật.

- Hình 2 có: 7 khối trụ, 4 khối cầu, 1 khối lập phương, 1 khối hộp chữ nhật.

Bài 4

 Kể tên một số đồ vật trong thực tế:

Phương pháp giải:

Quan sát những đồ vật xung quanh em và kể tên đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu.

Lời giải chi tiết:

- Các đồ vật có dạng khối trụ: Bình đựng nước, thanh kẹo, lon nước ngọt ...

- Các đồ vật có dạng khối cầu: Quả địa cầu, viên vi, quả tennis, quả bóng chuyền .... 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài