Luyện tập chung (trang 38)


Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau. Câu nào đúng, câu nào sai? Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 2 giờ rưỡi, 9 giờ 15 phút, 10 giờ, 11 giờ 30 phút. b) 13 giờ, 17 giờ 15 phút, 21 giờ 30 phút, 24 giờ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau:

a) Em giúp mẹ nấu cơm lúc 5 giờ chiều.

b) Em đang học ở trường lúc 9 giờ 30 phút sáng.

c) Cả nhà em ăn cơm lúc 18 giờ 15 phút.

d) Em đi ngủ lúc 21 giờ.

Phương pháp giải:

Xem giờ trên mỗi đồng hồ rồi chọn câu thích hợp với thời gian trên đồng hồ đó.

Lời giải chi tiết:

a) Đồng hồ D: Em giúp mẹ nấu cơm lúc 5 giờ chiều.

b) Đồng hồ A: Em đang học ở trường lúc 9 giờ 30 phút sáng.

c) Đồng hồ C: Cả nhà em ăn cơm lúc 18 giờ 15 phút.

d) Đồng hồ B: Em đi ngủ lúc 21 giờ.

Bài 2

Câu nào đúng, câu nào sai?

Phương pháp giải:

Xem đồng hồ rồi trả lời các câu đúng, sai.

Lời giải chi tiết:

Tranh số 1: Đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút

a) Đi học đúng giờ. (Sai)

b) Đi học muộn giờ. (Đúng)

Tranh số 2: Đồng hổ chỉ 10 giờ 15 phút

a) Ngân hàng mở cửa. (Đúng)

b) Ngân hàng đóng cửa. (Sai)

Bài 3

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 2 giờ rưỡi, 9 giờ 15 phút, 10 giờ, 11 giờ 30 phút.

b) 13 giờ, 17 giờ 15 phút, 21 giờ 30 phút, 24 giờ.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách xem giờ, em quay kim đồng hồ theo thời gian của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Xem tờ lịch tháng 12, trả lời các câu hỏi:

a) Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

b) Sinh nhật Liên ngày 23 tháng 12 vào thứ mấy?

c) Liên khoe với bạn: “Còn đúng 5 ngày nữa là đến sinh nhật của mình”. Hỏi lúc Liên nói là thứ mấy, ngày bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 12 để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng 12 có 31 ngày.

b) Sinh nhật Liên ngày 23 tháng 12 vào thứ Sáu.

c) Liên khoe với bạn: “Còn đúng 5 ngày nữa là đến sinh nhật của mình”. Vậy lúc Liên nói là Chủ nhật ngày 18 tháng 12.

Bài 5

Thắng đố Hồng nhìn vào mảnh của tờ lịch tháng 8 dưới đây và trả lời các câu hỏi:

a) Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy?

b) Các ngày thứ Hai trong tháng là ngày bao nhiêu?

c) Các ngày thứ Bảy trong tháng là ngày bao nhiêu?

Em hãy giúp Hồng trả lời các câu hỏi của Thắng.

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch tháng 8 để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Ngày 19 tháng 8 là thứ Sáu.

b) Các ngày thứ Hai trong tháng là ngày 1, 8, 15, 22.

c) Các ngày thứ Bảy trong tháng là ngày 6, 13, 20, 27.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài