Giờ - Phút


Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: a) 4 giờ 15 phút, 5 giờ rưỡi, 11 giờ 15 phút, 12 giờ 30 phút. b) 13 giờ rưỡi, 14 giờ 15 phút, 19 giờ 15 phút, 22 giờ 30 phút.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ rồi viết thời gian thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 4 giờ 15 phút, 5 giờ rưỡi, 11 giờ 15 phút, 12 giờ 30 phút.

b) 13 giờ rưỡi, 14 giờ 15 phút, 19 giờ 15 phút, 22 giờ 30 phút.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách xem giờ, em quay kim đồng hồ theo thời gian đề bài đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi:

Phương pháp giải:

Xem đồng hồ để xác định thời gian cho mỗi hoạt động rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Nam và các bạn đến hồ Hoàn Kiếm lúc 8 giờ 15 phút.

b) Nam và các bạn đến chùa Một Cột lúc 9 giờ 30 phút.

c) Nam và các bạn đến Văn Miếu lúc 14 giờ 30 phút (hay 2 giờ 30 phút chiều).

d) Nam và các bạn lên xe ra về lúc 16 giờ 15 phút (hay 4 giờ 15 phút chiều).

Bài 4

 Hãy nói về thời gian mở cửa và đóng cửa của các địa điểm dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi nêu thời gian mở cửa và đóng cửa cho các địa điểm.

Lời giải chi tiết:

- Bể bơi trẻ em mở cửa lúc:

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút.

Buổi chiều: Từ 4 giờ 15 phút đến 7 giờ tối.

- Thư viện thiếu nhi mở cửa lúc:

Buổi sáng: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 15 phút.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài